Охорона довкілля (відповідь на запит, ч. 1)

За багатством рослинного та тваринного світу кластери території Парку можна розподілити наступним чином: 1) ПНДВ «Буркути» − західна частина; 2) ПНДВ «Раденське»,  НКРЗЧР; 3) Чалбаські Луки; 4) Козачолагерська арена (основна частина – надана НПП у постійне користування).
Більша частина таких груп, як земноводні, плазуни та птахи увійшла до додатків Конвенції про охорону флори, фауни і природних середовищ існування в Європі – т.з. Бернської конвенції. У 2019-2021 рр. на території НПП виявлено 4 види комах, 3 види риб, 2  види земноводних, 3 види плазунів, 51 вид птахів та 14 видів ссавців, внесених до даної Конвенції. Охорона та збереження цих видів здійснювалась у системі охорони НПП. 
З рослин до цієї Конвенції увійшов один вид, який зростає на території Парку – дягель (маточник) болотяний (Ostericum palustre). З  метою збереження цього виду фахівцями Парку у квітні місяці 2020 року впроваджувались заходи з біотехнії в околицях оз. Довге зі зменшення рослинної біомаси.
У 2019-2021 рр. на території НПП виявлені види, які внесені до Червоної Книги України. Серед них: багатоніжка – мухоловка звичайна Scutigera coleoptrata; комахи ксилокопа райдужна (Xylocopa iris), ктир велетенський (Satanas gigas); плазуни - полоз жовточеревий каспійський (Dolichophis caspius) та гадюка степова (Vipera renardi); птахи – (пірникоза сірощока Podiceps grisegena), (, пелікан рожевий  Pelecanus onocrotalus), (косар Platalea leucorodia), (, огар Tadorna  ferruginea), (орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla), (, сорокопуд сірий Lanius excubitor), (ссавці – вечірниця руда Nyctalus noctula),, ємуранчик звичайний (Stylodipus telum), (, сліпак піщаний Spalax arenarius).
З видів рослинного світу, ванесених до Червоної книги України, на території НПП відмічені 13 видів рослин, та 1 вид грибів. Серед них у 2019-2021 рр. відмічені та досліджувалися, у т.ч., цибуля савранська (Allium savranicum), плодоріжка блощична ( Anacamptis palustris), плодоріжка болотяна (Anacamptis coriophora),  плодоріжка розмальована  (Anacamptis picta), ковила волосиста (Stipa capillata), ковила дніпровська (Stipa borysthenica), скхоеноплектієлла мукроната (стар.: куга гострокінцева) (Schoenoplectiella mucronata), береза дніпровська (Betula borysthenica), сон лучний  (Pulsatilla pratensis), кермечник злаколистий (Goniolimon graminifolium), волошка короткоголова (Centaurea breviceps).
На території НПП виявлені та досліджувались рідкісні природні середовища (угруповання): берези дніпровської (Betuleta borysthenicae),  ковили дніпровської (Stipeta borysthenicае), ковили волосистої (Stipeta capillatae), сальвінії плаваючої (Silvinieta natantis), лататті білої( Nymphaeeata alba), лататті біло перлинної  (Nymphaeeta candida).
В цілому стан охорони видів та середовищ на території НПП є задовільним, не відмічено значних (тим більш катастрофічних) подій – як загибелі тварин та зникнення середовищ.
У той же час щодо деяких рідкісних видів відмічено, що вони можуть не реєструватися певний проміжок часу, а потім «з’являються» − їх вдається зареєструвати. Так, наприклад, сталося із степовою гадюкою, яка надійно реєструвалася (за візуальними спостереженнями) у 2012-2013 рр., за слідами на піску – до 2015 р., потім її не вдавалося знайти великий проміжок часу, і,  нарешті, вона була знову виявлена на території НПП у 2021 р.
Є певна проблема щодо реального природохоронного значення тих чи інших видів. Так, з 3-х видів риб, існуючих у НПП у т.з.в. «дикому» вигляді (окунь річковий  ( Perca fluviatilis), не вдається виявити у останні роки, карась сріблястий  (Carassius gibelio), чебачок амурський (Pseudorasbora parva) - інвазивний вид, вселенець з Далекого Сходу)), які включені до охоронних списків Бернської коніенції. До видів такої конвенції належить також вовк сірий (Cansis lupus), який, не зважаючі на його естетичне та природоохоронне значення і досі належить до «дискусійних» видів (обговорюється його роль у біоценозах та стратегія відношення до нього). Довгий час у переліку безхребетних Червоної книги НПП була мухоловка звичайна  (Scutigera coleoptrata) – синантропний вид, який на протязі останніх десятиріч розповсюджується по усьому світі і якого нарешті, було виключено з Червоної книги. Зрозуміло, що вирішення таких неузгодженостей не є проблемою тільки НПП, а  потребує підходів загальнодержавного масштабу.
Також необхідно зазначити, що у межах одного з основних напрямків наукової діяльності, якою є інвентаризація біоти, продовжується реєстрація нових видів з охоронних списків. Так, у 2021 р. на території НПП був уперше зареєстрований косар (Platalea Leucorodia).
Таким чином, в цілому Національний природний парк «Олешківські пски» дійсно має велике значення у збереженні біологічного розмаїття півдня України.