Доброго дня, шановні відвідувачі нашого сайту та Національного природного парку «Олешківські піски»!

Основним результатом діяльності науково-дослідного відділу Національного природного парку «Олешківські піски» є підготування та видання «Літопису природи» − це, за нормативно-правовими актами є основною науковою темою, яка ведеться у Національних парках.
Але важливим є також і оприлюднення отриманих результатів – як шляхом підготування та опублікування наукових робіт так і участю у конференціях.
Отож, у 2021 р. науковцями НПП була виконана така робота
1.Були опубліковані роботи
 
Тези:
- ROMAN E.G. Tetrapods of the sea: assessing the role in marine ecosystems. //  Збірник Міжнародної наукової конференції 
«МОРСЬКІ ЕКОСИСТЕМИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ», 27-29 жовтня 2021 р. с. 55;
-Roman E. Epidemic Potential of Southern Ukraine: is there a Risk of Plague Foci Forming in the Oleshkivsky Sands? Щодо епідемічного потенціалу півдня України: чи існує вірогідність появи осередків чуми у Олешківських пісках? // BTRP Ukraine. 2021 International Biothreat reduction Symposium; Abstract book, p. 254, 2021. 
- Мойсієнко І., Мельник Р., Непрокін А., Ложкіна О., Захарова М. «Еколого-ценотична характеристика первинного осередку інвазії Opuntiahumifusa (Raf.) Raf. на Нижньодніпровських пісках». – Матеріали міжн. наук. к-ції «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату» (м. Чернігів, 21-24.09.) -С. 60-61
 
Короткі повідомлення:
- Роман Є.Г. Екстремальні аспекти взаємовідносин людини та вовка на півдні України та інвазія шакала: ймовірні наслідки. Збірник VII читань пам’яті Сергія Таращука, Миколаїв, 2021, сс. 84-86
 
Статті:
- Мельник Р.П., Непрокін А.В., Ложкіна О.І., Оленіна А.В. «Трав’янисті біотопи НПП «Олешківські піски» як місцезростання рідкісних та зникаючих видів флори (Херсонська область, Україна)» // Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences. – С. 168-170.
- Роман Е. Г. Птицы моря и морских побережий: в какой мере они являются компонентами морских экосистем и какова их роль в этих экосистемах?// Сучасі дослідження птахів україни. (збірник наукових праць, присвячених 35 річниці азово-чорноморської орнітологічної станції), Мелітополь 2021, сс. 104-110
 
 
 - Оліфіренко А.А.«Особливості росту молоді коропа в залежності від ураження ектопаразитами» (Таврійський науковий вісник)
- Оліфіренко А.А.«Еколого-фауністичний аналіз паразитів молоді риб пониззя Дніпра» (Водні біоресурси та аквакультура)
 
 
Участь у наукових форумах:
 
Євген Роман:
 
Прийнято участь у VII читаннях  пам’яті Сергія Таращука шляхом  онлайн-конференції (29 квітня 2021 р.), у  Міжнародному симпозіумі  зі зменшення біологічної загрози (29 червня-2 липня  2021р., 30 червня – постерна доповідь, обговорення, надано відповіді на запитання); у конференції «Морські екосистеми, дослідження та інновації» (27-29 жовтня, онлайн-конференція).
 
 
Анна Оліфіренко
 
Прийнято участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (21-22 жовтня 2021 р., ХДАЕУ, онлайн конференція до дня пам`яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Ю.В.)