Про наукову діяльність працівників Парку та результати досліджень фіто різноманіття у 2014 році

З метою дослідження флори Парку, науковцями,  упродовж  березень-серпень місяців поточного року, проводились інвентаризаційні та моніторингові роботи.

Загальний видовий список флори Парку поповнився 32 видами рослин, які в свою чергу, належать 2 відділам, 3 класам, 21 родині  і 30 родам. На тепер загальний видовий список флори складає 313 видів, судинних, з яких, 247 видів.

Також, з метою ведення календаря природи, упродовж звітного періоду, науковцями спільно з працівниками НДПВ «Буркути» та «Раденське», було складено фенологічну характеристику флори Парку. Регулярно здійснювалась фіксація вікових періодів та фенофаз судинних рослин. Порівнюючи минулорічні фенологічні дані флори, в 2014 р., вегетаційний період більшості рослин, як однорічників так і багаторічників, розпочався близько двома-трьома тижнями раніше. Передвісник весни, що обраний в минулому році, як моніторинговий об’єкт для дослідження фенологічного життєвого циклу - Береза дніпровська (Betula borysthenicae K.), вже 2 січня випустила першу свою генеративну бруньку, що говорить про дуже ранній початок її цвітіння, а разом із нею і Верба попеляста (Salix rosmarinifolia). Вже через тиждень почала цвісти та розпускати листя й Верба розмаринолиста (Salix rosmarinifolia). Перехідний період від зими до весни, згідно природного календаря року, обумовився потужним абіотичним впливом на рослинність Парку - обледенінням, що призвело до пошкодження лісових представників флори. До складу лісової рослинності, які зазнали значного пошкодження, відносяться: Береза дніпровська, у період брунькування та тополя тремтяча, в якої, період брунькування розпочався 20 лютого, а повне цвітіння 14 березня. Серед інвентаризованих рослин, у весняний період поточного року, відмічено наступні види: Чаполоч повзуча (Hierochloë  repens (Host.) P.Beauv.) (син.: Hierochloë  odorata auct. non (L.) P.Beauv., Hierochloë stepporum P. Smirn.), Розхідник плющеподібний (Glechoma hederacea L.), Жовтець калюжницелистий (Ranunculus calthifolius (Rchb.) Bluff, Nees et Schauer.).

Щосезонну виконувались моніторингові роботи на одинадцяти ботанічних постійних пробних площах та двох маршрутах. В результаті дослідження рослинного покриву на маршрутах №№ 4, 5, які були закладені у 2013 р. на території НДПВ «Буркути» та «Раденське», науковцям виявлено (інвентаризовано) нові для Парку види судинних рослин: Кермек Гмеліна (limonium Gmelini); Чаполоч повзуча (Hierochloe  repens (Host.) P.Beauv.); Деревій чорноморський (Achillea еuxina Klok.); Валер’яна лікарська (Valeriana officinalis L.) (Valeriana exaltata Mikan.); Розхідник плющеподібний (Glechoma hederacea L.); Жовтець калюжницелистий (Ranunculus calthifolius (Rchb.) Bluff, Nees et Schauer.) (син: Ficaria calthifolia Rchb., Ficaria nudicaulis A.Kern.), Конюшина повзуча (Trifolium repens), Цибуля круглоголова (Allium cephalospherum Besser.).

Порівнюючи з минулорічними даними щодо екологічного стану природних умов Парку, у період березень-травень, показник рівня першого водоносного горизонту підземного водного шару збільшився на 10-15%, що вплинуло і на показник ярусності рослинного покриву моніторингових ділянок на 5-10%. Чисельність особин видів більшості рослин на постійних пробних площах збільшилась, в середньому, на 7-10%. Загальний стан рослин типовий для екологічних умов Парку.

У період з березня по вересень місяців, проводилися дослідження стану та динаміки популяцій регіонально-рідкісних та Червонокнижних видів. На основі чого, розпочато розроблення крапкових карт з метою визначення на них місць зростання у Парку созофітів, та з метою створення рекомендацій щодо режимів їх збереження, проведено  ряд необхідних робіт по збору відповідних даних.

Науково-дослідницька робота Парку в цьому році має ще один  напрямок - вивчення й дослідження адвентивної групи рослин Парку. Адже адвентивність часто відіграє важливу роль у формуванні угруповань, оскільки привнесені види в результаті натуралізації можуть посісти в них певне місце, а іноді навіть перешкоджати відтворенню автохтонних видів в тому числі й рідкісних.  Окрім здійснення загального опису аллохтонів (антропофітів), з метою отримання більш детальних науково-дослідних результатів, науковим складом парку було взято за моніторинговий об’єкт дослідження адвентивний вид – Булавоносець сивуватий (Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.), який належить відділу - Покритонасінні, класу – Однодольні, родині – Злакові та являється домінантом серед представників–адвентів й едифікаційним та експансивним видом, що є пріоритетом для здійснення відповідних детальних досліджень широко природно розповсюдженого представника адвентів.

Також, проведено детальні ботанічні дослідження представників родини: Cladoniaceae - кладодієві та Chenopodiaceae – лободові.

На території природоохоронного науково-дослідного відділення «Раденське» провідними науковими співробітниками Парку: Садовою О.Ф., Гудімом А.О. було здійснено наукову експедицію через пустелю, в якій прийняли участь фахівці Парку, студенти, аспіранти та науковці Херсонського державного університету й інших державних установ України, серед яких були присутні: географи, ботаніки, екологи, історики, астрономи. В ході експедиції науковцями було досліджено різновид флори аридних та субаридних зон Парку, виконувались геоботанічні описи та здійснювалась фотозйомка рослин.

З метою будування гуманного відношення школярів, студентів Херсонщини до нашої природи  та дбайливого ставлення до окремих представників рослинного світу, що охороняються законом, в школах та вищих навчальних закладах науковцями проводилися лекції на природоохоронну тематику.

З метою відображення результатів проведених ботанічних науково-дослідницьких робіт та висвітлення даних щодо нововиявлених у Парку видів рослин, характеристики рідкісних видів й угруповань тощо, науковцями, упродовж поточного року, було опубліковано наукові статті, тези, доповіді у різних виданнях та сторінках  інтернет-мережі.

Провідний науковий
співробітник
Садова О.Ф.

Виконання ідентифікаційних робіт флори Парку

Проведення лекції для студентів ІІ курсу Херсонського державного університету

Проведення ботанічних наукових досліджень на моніторингових ділянках території Парку