Збережи природу!

Охорона природи — глобальне  завдання сучасності. Важливу роль у збереженні довкілля відіграють об’єкти природно-заповідного фонду. Національний природний парк «Олешківські піски» створений зберігати у первісному стані типові та унікальні природні комплекси з усією сукупністю їхніх компонентів, вивчати природний хід процесів та явищ, що відбуваються в них, та розробляти наукові основи охорони природи.

Світова спільнота усвідомила необхідність здійснення радикальних природоохоронних заходів для попередження екологічних катастроф. Україна, несучи тягар Чорнобильської трагедії, визначила розширення та удосконалення мережі природоохоронних територій одним з найважливіших пріоритетів довгострокової державної екологічної політики (Указ Президента України від 23 травня 2005 року).

Незважаючи на різноманіття пріоритетних напрямків у своїй діяльності, Національний природний парк «Олешківські піски»  став школою підготовки спеціалістів у природоохоронній галузі. Пропаганда природоохоронних ідей, зокрема, серед шкільної молоді, прищеплює любов до рідної природи.  Важливою цільовою аудиторією, на яку має бути спрямована  пропаганда, є діти дошкільного віку та учні молодших класів. Дієва форма екологічної пропаганди для них - бесіди та заняття в школі, тематичні ігри, квести, екскурсії.                                             

 

Інспектор з охорони ПЗФ, НДПВ «Буркути»                  Куліда С.С.

Збережи природу!
Збережи природу!